อบรมวันที่ 29 ต.ค. 63 Public Training : ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with Workshop

Public Training : วันที่ 29 ตุลาคม 2563  

โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน

(ตรงข้าม ม.เกษตร บางเขน)

หลักสูตร :  ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with Workshop

การจัดการความเสี่ยงและเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง-ภาคปฏิบัติ

ราคาท่านละ 3,900 บาท

โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต

สามารถดูรายละเอียดการอบรมจาก Link ด้านล่างได้เลยค่ะ 

Public Training 17025 Risk & Decision rule วันที่ 29.10.63

 

.