โปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

โปรโมชั่นพิเศษ ลดยาวถึงสิ้นปี

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

ทุกหลักสูตรอบรม ราคา 12,500 บาท/วัน

ยกเว้น หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 ราคา 16,000 บาท/วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. เอกสารอบรม 25 เล่ม/หลักสูตร

2. ใบ Certificate ของทุกท่านที่เข้าอบรม (ไม่เกิน 35 ท่าน/หลักสูตร)

3. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง

 

 

สอบถามเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่
พบูมาศ (ออย)
E-mail : pabumas@thequality-center.com
Mobile : 089-695-2965  ID Line : pabumas