ประชาสัมพันธ์

โปรโมชั่นพิเศษ…หั่นราคารับปี 2021

โปรโมชั่นพิเศษ…หั่นราคารับปี 2021 ตั้งแต่ เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ทุกหลักสูตร ราคา 13,500 บาท/วัน ยกเว้น หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 ราคา 17,000 บาท/วัน รายละเอียดเพิ่มเติม 1. เอกสารอบรม 25 เล่ม/หลักสูตร 2. ใบ Certificate ของทุกท่านที่เข้าอบรม (ไม่เกิน 35 ท่าน/หลักสูตร) 3. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง     สอบถามเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่ พบูมาศ (ออย) E-mail : pabumas@thequality-center.com Mobile : 089-695-2965  ID Line : pabumas  

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด

  ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด Scope : อุณหภูมิ , ความชื้น , แรงดัน , pH , Conduct , สัญญาณไฟฟ้า ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2017 (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563      

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

วิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ที่ได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมหลักสูตร ​ ISO/IEC 17025:2017​ Requirements ให้กับน้องๆ​ นักศึกษา​ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เมื่อวันที่ 14/11/63  

ISO/IEC 17025:2017 บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) และ บริการตรวจติดตามภายใน (Internal audit)

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก) ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 2. องค์การเภสัชกรรม : Pre-audit  ISO/IEC 17025:2017 3. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (กลุ่มบริษัทในเครือ SCG) ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 4. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี Pre-audit  ISO/IEC 17025:2017 5. ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์ ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 6. บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่  …

ISO/IEC 17025:2017 บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) และ บริการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management – กรมประมง จ.ระยอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management (การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณโลหะในน้ำทะเล/สัตว์น้ำและห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยอง (กรมประมง จ.ระยอง) วันที่ 26 February 2019 โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต   เครดิตข่าวจาก กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1247/49391