ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO 45001:2018

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด ขอบข่าย : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนประกอบ (Stamping and Assembly part) (บริษัทร่วมทุนของบริษัท นิสสัน  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด) ที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 45001:20018  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก Bureau Veritas เมื่อวันที่  2  January  2020                          

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2017

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2005 สู่ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่  6  January  2020              

ISO/IEC 17025:2017 บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) และ บริการตรวจติดตามภายใน (Internal audit)

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก) ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 2. องค์การเภสัชกรรม : Pre-audit  ISO/IEC 17025:2017 3. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (กลุ่มบริษัทในเครือ SCG) ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 4. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี Pre-audit  ISO/IEC 17025:2017 5. ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์ ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 6. บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่  …

ISO/IEC 17025:2017 บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) และ บริการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) Read More »

กิจกรรม TQC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้เลือกใช้บริการจาก TQC                                           ********************************************************************************     ********************************************************************************                 

เลื่อนการอบรมไปเดือน มี.ค. 63 : Public Training : IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop

Public Training : วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562  รร. มารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน (ตรงข้าม ม.เกษตร บางเขน) หลักสูตร :  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop (APQP & CP, PPAP, FMEA AIAG & VDA, MSA, SPC & Process capability) การประยุกต์ใช้เครื่องมือหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ (เน้นปฏิบัติจริง) ราคาท่านละ 5,000 บาท พิเศษท่านที่ 3 ลดเหลือ 3,500 บาท โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต สามารถดูรายละเอียดการอบรมจาก Link ด้านล่างได้เลยค่ะ  รายละเอียดการอบรม …

เลื่อนการอบรมไปเดือน มี.ค. 63 : Public Training : IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management – กรมประมง จ.ระยอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management (การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณโลหะในน้ำทะเล/สัตว์น้ำและห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยอง (กรมประมง จ.ระยอง) วันที่ 26 February 2019 โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต   เครดิตข่าวจาก กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1247/49391