ประชาสัมพันธ์

In-house training Special Price ลดพิเศษ 15 % ทุกหลักสูตรอบรม

In-house training Special Price ลดพิเศษ  15 % ทุกหลักสูตรอบรม ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 – 31 ก.ค. 63 เท่านั้น   พิเศษฟรี!!!    เอกสารอบรมไม่เกิน 35 เล่ม/หลักสูตร ใบ Certificate ของทุกท่านที่เข้าอบรม (ไม่เกิน 50 ท่าน/หลักสูตร)      

เลื่อนการอบรมไปช่วง เดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 – Public Training : ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with Workshop

Public Training : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563   โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ หลักสูตร :  ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with Workshop การจัดการความเสี่ยงและเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง-ภาคปฏิบัติ ราคาท่านละ 4,800 บาท โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต สามารถดูรายละเอียดการอบรมจาก Link ด้านล่างได้เลยค่ะ  รายละเอียดอบรม 17025 Risk & Decision rule_8.5.63.   .

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2017

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ ISO/IEC 17025:2005 สู่ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่  6  January  2020              

ISO/IEC 17025:2017 บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) และ บริการตรวจติดตามภายใน (Internal audit)

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก) ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 2. องค์การเภสัชกรรม : Pre-audit  ISO/IEC 17025:2017 3. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (กลุ่มบริษัทในเครือ SCG) ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 4. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี Pre-audit  ISO/IEC 17025:2017 5. ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์ ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service 6. บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่  …

ISO/IEC 17025:2017 บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) และ บริการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) Read More »

เลื่อนการอบรมไปเดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 : Public Training : IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop

Public Training : วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562  รร. มารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน (ตรงข้าม ม.เกษตร บางเขน) หลักสูตร :  IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop (APQP & CP, PPAP, FMEA AIAG & VDA, MSA, SPC & Process capability) การประยุกต์ใช้เครื่องมือหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ (เน้นปฏิบัติจริง) ราคาท่านละ 5,000 บาท พิเศษท่านที่ 3 ลดเหลือ 3,500 บาท โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต สามารถดูรายละเอียดการอบรมจาก Link ด้านล่างได้เลยค่ะ  รายละเอียดการอบรม …

เลื่อนการอบรมไปเดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 : Public Training : IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Implementation Technique with Workshop Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management – กรมประมง จ.ระยอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management (การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณโลหะในน้ำทะเล/สัตว์น้ำและห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยอง (กรมประมง จ.ระยอง) วันที่ 26 February 2019 โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต   เครดิตข่าวจาก กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1247/49391