In-house training Special Price ลดพิเศษ 15 % ทุกหลักสูตรอบรม

In-house training Special Price

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าที่ขอใบเสนอราคาในช่วง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

ลดราคาพิเศษ  15 % ทุกหลักสูตรอบรม

 

พิเศษฟรี!!!   

เอกสารอบรมไม่เกิน 35 เล่ม/หลักสูตร

ใบ Certificate ของทุกท่านที่เข้าอบรม (ไม่เกิน 50 ท่าน/หลักสูตร)

 

 

สอบถามเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่
พบูมาศ (ออย)
E-mail : pabumas@thequality-center.com
Mobile : 089-695-2965  ID Line : pabumas