โปรโมชั่นพิเศษ…หั่นราคารับปี 2021

โปรโมชั่นพิเศษ…หั่นราคารับปี 2021

ตั้งแต่ เดือน มกราคม – มีนาคม 2564

ทุกหลักสูตร ราคา 13,500 บาท/วัน

ยกเว้น หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 ราคา 17,000 บาท/วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. เอกสารอบรม 25 เล่ม/หลักสูตร

2. ใบ Certificate ของทุกท่านที่เข้าอบรม (ไม่เกิน 35 ท่าน/หลักสูตร)

3. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง

 

 

สอบถามเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่
พบูมาศ (ออย)
E-mail : pabumas@thequality-center.com
Mobile : 089-695-2965  ID Line : pabumas