ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO 45001:2018

ขอแสดงความยินดีกับ
บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด
ขอบข่าย : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนประกอบ
(Stamping and Assembly part)

(บริษัทร่วมทุนของบริษัท นิสสัน  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด)
ที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 45001:20018  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จาก Bureau Veritas เมื่อวันที่  2  January  2020