บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     The Quality Center (Thailand) Co., Ltd.

    

      บริการของ TQC (Thailand)

     1. ที่ปรึกษาจัดทำระบบ   (Consulting  Project)

     2. การจัดทำระบบเอกสาร  (Setup Document)

     3. ตรวจประเมินเบื้องต้น   (Pre-Assessment)
    

     4. ตรวจติดตามภายใน   (Internal Audit)


     5.
  ฝึกอบรมภายในองค์กร   (In-house Training)


     6.
  ฝึกอบรมภายนอกองค์กร   (Public Training)

     ตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

     - IATF 16949:2016                                         (มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

     - ISO/IEC 17025:2005                                   (มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ)

     - ISO 9001:2015                                            (มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

     - ISO 14001:2015                                           (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

     - OHSAS/TIS 18001:2007                             (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

     - Integrated Management System                 (มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)    

     - Productivity and Quality Improvement       (การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)

    -  Food Safety Management System             (ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร)   

  ขอขอบคุณ
   บริษัท มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
  บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  Scope : Manufacturing of plastic tube and fitting

  ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015  New Version
  จาก BSI Group  (Thailand) Ltd.
  เมื่อวันที่    19    December    2017

  การฝึกอบรมหลักสูตร

   
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop 
  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015 และ
  โครงการจัดทำระบบ IATF 16949:2016 
  มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ New Version)


  ขอขอบคุณ
   บริษัท บีทีดี ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่    15   December   2017


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด 
  ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
   :

  Automotive Core Tools Implementation Techniquewith Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอเบิ้ล มารุซึ อินดัสทรี จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่


  ขอขอบคุณ
  บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 14001:2004  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor 

  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015)

  การฝึกอบรมหลักสูตร

   
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop 
  โครงการปรับระบบ ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition 

  ขอขอบคุณ
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  SPC & Process Capability Analysis2ndEdition

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท ยิบ อินซอย จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008  
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
  เมื่อวันที่    30   November   2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Automotive Core Tools Technique (หลักสูตร 3 วัน)
  (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC & PCA, MSA)

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Automotive Core Tools Implementation Techniquewith Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)


  ขอขอบคุณ

  บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ 2


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ชินวู โกลบอล จำกัด
   ขอบข่าย : ผลิตและจำหน่ายแอร์ยี่ห้อ SHINWOOD

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ :
  ISO 9001:2015  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
     New Version

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 14001:2004 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015
  จาก 
  JQA Asia (Thailand) Co., Ltd.
  เมื่อวันที่     18    November    2017

  การฝึกอบรมหลักสูตร

   
  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop  
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009
  สู่เวอร์ชั่นใหม่ 
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016


  ขอขอบคุณ
  บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  Automotive Core Tools Implementation Techniquewith Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เจพี โมลด์ จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor   New Version

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เจพี โมลด์ จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement   New Version 

  ขอขอบคุณ

  บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Risk and Opportunities
  การประเมินความเสี่ยงและโอกาส


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  Failure Mode and Effect Analysis  (FMEA) 4th Edition

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ดูร่า ฟาส เทนเนอร์ส จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015


  ขอขอบคุณ
  บริษัท พีซีซีเอ แล็บ บอราเทอรี่ จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015  Understanding of Requirement  
  New Version
  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor  
  New Version

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:

  ISO 9001:2015 Quality Awareness

  ขอขอบคุณ
  บริษัท คิคูชิ แนร์โรว์ แฟบริค (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:
  Automotive Core Tools Implementation Techniquewith Workshop
  (APQP & Control Plan, FMEA, PPAP, SPC & PCA and MSA)

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท อินเตอร์เฟซ ฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  ISO 14001:2004 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015
  จาก BSI Group  (Thailand) Ltd.
  เมื่อวันที่    31   October   2017

  ขอขอบคุณ
  บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO/IEC 17025:2005 Understanding and  Implementation

  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัด
  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015
  ISO 14001:2004 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015
  จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่    30   October   2017

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ 2


  ขอขอบคุณ
  บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร:

  ISO 9001:2015  Internal  Auditing Technique for Auditor   New Version

  ขอขอบคุณ

  บริษัท คินูงาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

  IATF 16949:2016 Internal Audit and Second – Party Audit Technique with Workshop
  เทคนิคการตรวจติดตามภายในและผู้ตรวจประเมินระดับ 2
  20-21   October   2017


  ขอขอบคุณ
  บริษัท สยามอินเตอร์ ล็อคเทค จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Quality Awareness, Internal Communication and 5S Activity
  (
  จิตสำนึกด้านคุณภาพ การสื่อสารภายใน และกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต)  รุ่นที่ 8

  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  ขอขอบคุณ

  บริษัท ยูไนเต็ด คอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
  (สาขาบางปะกง)
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Automotive Core Tools Technique for IATF 16949:2016
  (APQP , PPAP , FMEA , SPC , MSA)

  การฝึกอบรมหลักสูตร
  ISO 9001:2015 Internal Auditing Technique for Auditor 

  (โครงการปรับระบบ ISO 9001:2008  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 9001:2015)

  ขอขอบคุณ

  บริษัท สยามอินเตอร์ ล็อคเทค จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Quality Awareness, Internal Communication and 5S Activity
  (
  จิตสำนึกด้านคุณภาพ การสื่อสารภายใน และกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต)  รุ่นที่ 7


  ขอขอบคุณ

  บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :

    Advanced Product Quality Planning (APQP)& Control Plan
  Production Part Approval Process (PPAP) 4thEdition


  ขอขอบคุณ
  บริษัท เอส.พี.อี.พลาสติก จำกัด
  ขอบข่าย : บริการฉีดพลาสติกที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ , รับทำแม่พิมพ์พลาสติก

  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ:
  ISO 9001:2015 &  ISO 14001:2015  New Version

  ขอขอบคุณ
  บริษัท สยามอินเตอร์ ล็อคเทค จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Quality Awareness, Internal Communication and 5S Activity
  (
  จิตสำนึกด้านคุณภาพ การสื่อสารภายใน และกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต)  รุ่นที่ 6

  ขอขอบคุณ
  บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Risk and Opportunities
  การประเมินความเสี่ยงและโอกาส


  ขอขอบคุณ
  บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร :
  Problem Solving Process by 8D and Fish-Bone & Why-Why Technique

  การฝึกอบรมหลักสูตร

  IATF 16949:2016 New Requirement and Implementation  New Version
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

  (โครงการปรับระบบ ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016)
   

  ขอขอบคุณ
  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)
  ที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา :
  โครงการปรับระบบ
  ISO/TS 16949:2009  สู่เวอร์ชั่นใหม่  IATF 16949:2016

  วันที่ 9: ติดตามผล Internal audit ระบบใหม่และเตรียมเอกสาร stage1 เพื่อตรวจปรับระบบกับ SGS
   3   October   2017


  ขอแสดงความยินดีกับ
  บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

  ที่ผ่านการตรวจรับรองการปรับระบบ
  ISO 14001:2004 
  สู่เวอร์ชั่นใหม่  ISO 14001:2015
  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่    2   October   2017